Gorputz eta kirol ekintzak

Gorputz eta kirol ekintzak

GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

Ingurune naturalean, zaldi-ibilbideetan zeharreko gidaritza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Ingurune naturalean, zaldi-ibilbideetan zeharreko gidaritza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0272_2 Lehen laguntzak 40 o..
MF0719_2 Zaldien elikadura, maneiu orokorra eta lehen laguntzak 90 o..
MF1079_2 Zaldiz egiteko ibilbideak 110 o.. UF0832 Zaldi-ibilbideak aztertzea eta kudeatzea 50 o..
UF1501 Ingurune naturalean egindako zaldi-jardueretan joan-etorriak eta egonaldiak egitea, eta horri dagokion segurtasuna 30 o..
UF1502 Zaldi-jardueretarako olgeta-jarduera osagarriak eta jarduera horiek autonomia pertsonala mugatuta duten pertsonentzat egokitzea 30 o..
MF1080_2 Zaldian ibiltzeko oinarrizko teknikak 180 o.. UF0833 Zaldi gainean ibiltzeko instalazioak eta tresneria 40 o..
UF0834 Ibiltzeko zaldien egoera fisikoa eta trebetasuna 60 o..
UF0835 Zaldian ibiltzea 80 o..
MF1081_2 Zaldiz egiteko ibilbideetan pertsonak gidatzea 140 o.. UF0836 Zaldizko kirol-jarduera ingurune naturalean egitea 80 o..
UF1501 Ingurune naturalean egindako zaldi-jardueretan joan-etorriak eta egonaldiak egitea, eta horri dagokion segurtasuna 30 o..
UF1502 Zaldi-jardueretarako olgeta-jarduera osagarriak eta jarduera horiek autonomia pertsonala mugatuta duten pertsonentzat egokitzea 30 o..
MP0172 Lan-eremukoak ez diren praktika profesionalak, ingurune naturaleko zaldizko ibilbideetarako gidari izateko 80 o..