Gorputz eta kirol ekintzak

Gorputz eta kirol ekintzak

GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

Trokarte lehorretako edo ur-trokarteetako gidaria

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Trokarte lehorretako edo ur-trokarteetako gidaria
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0272_2 Lehen laguntzak 40 o..
MF1076_2 Ibilbideak arroiletatik 220 o.. UF2472 Analisi diagnostikoa eta ebaluazioa trokarteetako gidaritzako jardueretan. 70 o..
UF2473 Trokarteetako ibilbideak diseinatzea eta kudeatzea. 70 o..
UF2879 Natura-ingurunea-kartografia-kontserbazioa-meteorologia eta orientazioa 80 o..
MF1077_2 Lehorreko zein uretako arroiletan aurrera egiteko teknikak 230 o.. UF2474 Kirol-materiala, hurbiltzea, itzultzea eta gaua pasatzea, trokarte-jardueretan. 60 o..
UF2475 Trokarteetan progresatzeko teknikak 90 o..
UF2879 Natura-ingurunea-kartografia-kontserbazioa-meteorologia eta orientazioa 80 o..
MF1078_2 Lehorreko zein uretako arroiletan pertsonak edo taldeak gidatzea 240 o.. UF2472 Analisi diagnostikoa eta ebaluazioa trokarteetako gidaritzako jardueretan. 70 o..
UF2476 Trokarte lehorretako edo ur-trokarteetako gidaritza. 90 o..
UF2879 Natura-ingurunea-kartografia-kontserbazioa-meteorologia eta orientazioa 80 o..
MP0517 Amildegi lehorretako edo ur-amildegietako bide-erakusle izateko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 160 o..