Gorputz eta kirol ekintzak

Gorputz eta kirol ekintzak

GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

Uretako fitnessa eta hidrozinesia

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Uretako fitnessa eta hidrozinesia
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0272_2 Lehen laguntzak 40 o..
MF0273_3 Gaitasun fisikoen balioespena 130 o.. UF1703 Testak, probak eta galdera-sortak aplikatzea egoera fisiko, biologiko eta motibaziozkoa balioesteko 90 o..
UF1704 Datuen tratamendua, egoera fisiko, biologiko eta motibaziozkoa balioesteko egindako testak, probak eta galdera-sortak baliatuta 40 o..
MF1663_3 Uretako fitnesserako trebetasunak eta sekuentziak 120 o.. UF1691 Uretako fitnesseko sekuentzien eta koreografia-konposizioen gaitasun teknikoa, interpretazioa eta gauzatzea 50 o..
UF1692 Uretako fitnesseko koreografia-diseinua 70 o..
MF1664_3 Uretako fitnessaren metodologia eta jarduna 190 o.. UF1693 Uretako fitnesseko programazioa 70 o..
UF1694 Uretako fitnesseko jarduerak zuzendu eta dinamizatzea 90 o..
UF1709 Lehorreko eta uretako fitness-ekitaldiak 30 o..
MF1665_3 Hidrozinesia 150 o.. UF1695 Hidrozinesiako protokoloen diseinua 80 o..
UF1696 Hidrozinesiako saioak zuzendu eta dinamizatzea 70 o..
MP0364 Lan-eremukoak ez diren praktika profesionalak, uretako fitnessa eta hidrozinesia egiteko 120 o..