Gizarte eta kultura zerbitzuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak

PRESTAKUNTZA ETA HEZKUNTZA

Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1453_3 Genero-ikuspegiko komunikazioa 140 o.. UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea 60 o..
UF2684 Genero-ikuspegia duten komunikazio-prozesuak esku-hartzearen ingurunean 80 o..
MF1454_3 Genero-ikuspegiaren araberako sareetan parte hartzea eta sareok sortzea 130 o.. UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea 60 o..
UF2685 Emakumeek eta gizonek parte hartzeko prozesuak eta berdintasuna bultzatzeko sareak sortzea 70 o..
MF1582_3 Emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerako sustapena lan-arloan 150 o.. UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea 60 o..
UF2686 Análisis del entorno laboral y gestión de relaciones laborales desde la perspectiva de género 90 o..
MF1583_3 Emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrerako ekintzak 140 o.. UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea 60 o..
UF2687 Analisia eta jarduketa esku-hartzeko testuinguru ezberdinetan (osasuna eta sexualtasuna; hezkuntza; aisia; kirola; bizi pertsonala, familiarra eta lana bateratzea; mugikortasuna eta hirigintza, eta denboren kudeaketa) 80 o..
MF1584_3 Emakumeen aurkako indarkeria-egoerak hautematea, prebenitzea eta artatzea 130 o.. UF2683 Genero-teoriaren eta hizkuntza ez-sexistaren oinarrizko kontzeptuak aplikatzea 60 o..
UF2688 Genero-indarkeriaren analisia eta hautematea, eta indarkeria-egoeretan dauden emakumeen arretarako prozesuak 70 o..
MP0561 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra sustatzeko lanaz kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..