Irudia eta soinua

Irudia eta soinua

IKUS-ENTZUNEZKOEN EKOIZPENA

Zinemako, bideoko eta telebistako kameralaria

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Zinemako, bideoko eta telebistako kameralaria
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0939_3 Kameraren atzipen- eta erregistro-plana garatzea 120 o.. UF0659 Kamerako atzipenerako eta erregistrorako behar diren baliabideak baloratzea eta zehaztea 80 o..
UF0660 Kamerako atzipena eta erregistroa planifikatzea 40 o..
MF0940_3 Kamera-bitarteko teknikoak 80 o..
MF0941_3 Ikus-entzunezko produkzioetarako argiztapena 150 o.. UF0661 Ikus-entzunezko proiektuetarako argiztapen-baliabideak 50 o..
UF0662 Ikus-entzunezko argiztapeneko proiektuak diseinatzea 60 o..
UF0663 Ikus-entzunezko proiektuetan irudiak erregistratu bitartean argiztapena kontrolatzea 40 o..
MF0942_3 Ikus-entzunezko irudia atzitzea 160 o.. UF0664 Kamerarekiko eragiketak, zinemako eta bideoko atzipenerako 60 o..
UF0665 Telebistarako atzipena tresneria arinarekin 60 o..
UF0666 Kamera-atzipeneko laneko arriskuen prebentzioa 40 o..
MP0137 Zinemako, bideoko eta telebistako kameralari-lanei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 120 o..