Irudia eta soinua

Irudia eta soinua

IKUS-ENTZUNEZKOEN EKOIZPENA

Telebistako produkziorako laguntza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Telebistako produkziorako laguntza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0207_3 Telebista-proiektuen produkzioa 180 o.. UF0365 Telebista-proiektuak produzitzeko baliabideen zehaztapena 80 o..
UF0366 Telebista-proiektuak produzitzeko lan-plana lantzea 60 o..
UF0367 Telebista-proiektutarako aurrekontuak egitea 40 o..
MF0208_3 Telebistako produkzioko baliabideen kudeaketa 130 o.. UF0359 Ikus-entzunezko produkziorako giza baliabideen kudeaketa 30 o..
UF0368 Telebista-produkziorako baliabide tekniko eta materialen kudeaketa 70 o..
UF0369 Telebista-produkziorako baliabide ekonomikoen kudeaketa 30 o..
MF0209_3 Telebistako produktuaren lan-prozesuen kontrola 120 o.. UF0363 Ikus-entzunezko produkzioari lotutako araudiaren kontrola 40 o..
UF0370 Lan-planaren jarraipena telebista-produkzioan 40 o..
UF0371 Telebista-programen sustapen eta ustiapen komertziala 40 o..
MP0082 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..