Irudia eta soinua

Irudia eta soinua

IKUS-ENTZUNEZKOEN EKOIZPENA

Ikus-entzunezkoen muntaketa eta produkzioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Ikus-entzunezkoen muntaketa eta produkzioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0919_3 Muntaketaren eta postprodukzioaren azken prozesuak 80 o..
MF0947_3 Muntaketaren eta postprodukzioaren plangintza 110 o.. UF0811 Muntaketarako eta postprodukziorako beharrezko baliabideak 80 o..
UF0812 Muntaketaren eta postprodukzioaren lan-plana diseinatzea 30 o..
MF0948_3 Muntaketa eta postprodukzioa prestatzea 130 o.. UF0813 Muntaketarako eta postprodukziorako beharrezko materialak antolatzea 80 o..
UF0814 Irudi-, grafismo- eta errotulazio-efektuak prestatzea 50 o..
MF0949_3 Muntaketa- eta postprodukzio-eragiketak 110 o.. UF0815 Muntaketa eta postprodukzioa egitea 80 o..
UF0816 Emaitzak baloratzea eta muntaketako eta postprodukzioko materialak kudeatzea 30 o..
MP0166 Ikus-entzunezkoen muntaketari eta postprodukzioari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..