Informatika eta komunikazioak

Informatika eta komunikazioak

SISTEMAK ETA TELEMATIKA

Saileko sareen administrazioa eta diseinua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Saileko sareen administrazioa eta diseinua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0228_3 Sare telematikoen diseinua 200 o.. UF1869 Komunikazio-produktuen merkatuaren analisia 90 o..
UF1870 Sare telematikoaren proiektuaren garapena 80 o..
UF1871 Dokumentazio teknikoa prestatzea 30 o..
MF0229_3 Sare telematikoen ezarpena kudeatzea 120 o.. UF1877 Sare telematikoen azpiegiturak ezartzeko proiektuak planifikatzea 50 o..
UF1878 Sare telematikoen azpiegiturak ezartzeko proiektuak gauzatzea 70 o..
MF0230_3 Sare telematikoen administrazioa 210 o.. UF1879 Interkonexio-ekipoak eta sare-zerbitzuak 70 o..
UF1880 Sare telematikoen kudeaketa 90 o..
UF1881 Sare telematikoetako jazoerak ebaztea 50 o..
MP0396 Sailetako sareen administrazioari eta diseinuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..