Informatika eta komunikazioak

Informatika eta komunikazioak

SISTEMAK ETA TELEMATIKA

Sistema informatikoen eragiketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Sistema informatikoen eragiketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0219_2 Sistema eragileak instalatzea eta konfiguratzea 140 o.. UF0852 Sistema eragileak instalatzea eta eguneratzea 80 o..
UF0853 Mikroinformatika-sistemaren funtzionalitateak ustiatzea 60 o..
MF0957_2 Informatika-sistemen azpisistema fisikoa mantentzea 150 o.. UF1349 Azpisistema fisikoaren mantentzea eta inbentarioa 90 o..
UF1350 Sistema fisikoetako gorabeherak monitorizatzea eta kudeatzea 60 o..
MF0958_2 Informatika-sistemen azpisistema logikoa mantentzea 150 o.. UF1351 Sistema informatiko bateko softwarearen kudeaketa eta aritzeko era 90 o..
UF1352 Softwarearen gorabeherak monitorizatzea eta kudeatzea 60 o..
MF0959_2 Informatika-sisteman segurtasuna mantentzea 120 o.. UF1353 Sistema informatikorako sarbideen monitorizatzea 90 o..
UF1354 Segurtasun-kopia eta informazioa berrezartzea 30 o..
MP0286 Sistema informatikoetako lanei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..