Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

EKOIZPEN MEKANIKOA

Galdaketarako edo forja-lanetarako molde eta modeloen diseinua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Galdaketarako edo forja-lanetarako molde eta modeloen diseinua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0111_3 Moldeak eta ereduak garatzea 240 o.. UF0574 Galdaketarako edo forjaketarako moldeak eta ereduak diseinatzea 90 o..
UF0575 Galdaketarako edo forjaketarako moldeak eta ereduak fabrikatzeko prozesuak 80 o..
UF0576 Galdaketarako edo forjaketarako molde eta ereduak diseinatzeko materialak eta bideragarritasun-azterlana 70 o..
MF0112_3 Moldekatzeko prozesua automatizatzea 210 o.. UF0451 Automatismo elektriko, pneumatiko eta hidraulikoak fabrikazio mekanikoko produktuetan 90 o..
UF0452 Komunikazioetako eta datu-transmisioko sistemak fabrikazio mekanikoko produktuen industrian 70 o..
UF0577 Galdaketarako edo forjaketarako automatismoak diseinatzea 50 o..
MF0113_3 Molde eta ereduetarako dokumentazio teknikoa 160 o.. UF0454 Dokumentazio teknikoa lantzea, fabrikazio mekanikorako CAD-CAM programak erabiliz 90 o..
UF0455 Fabrikazio mekanikoko produktuaren dokumentu-kudeaketa 30 o..
UF0578 Galdaketarako edo forjaketarako molde eta ereduen irudikapen grafikoa 40 o..
MP0123 Galdaketarako edo forja-lanetarako molde eta modeloen diseinuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..