Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

FABRIKAZIO ELEKTROMEKANIKOA

Ekipo-ondasunen eta industria-makineriaren muntaketa eta abiaraztea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Ekipo-ondasunen eta industria-makineriaren muntaketa eta abiaraztea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1263_2 Sistema mekanikoak muntatzeko, konpontzeko eta abiarazteko teknikak 120 o.. UF0456 Sistema mekanikoak muntatzea eta konpontzea 70 o..
UF0457 Sistema mekanikoak abiaraztea eta erregulatzea 50 o..
MF1264_2 Sistema elektrikoak, elektronikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzeko, konpontzeko eta abiarazteko teknikak 340 o.. UF0458 Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema elektrikoak eta elektronikoak muntatzea eta konpontzea 90 o..
UF0459 Ekipo-ondasunen eta industria-makinen sistema pneumatikoak eta hidraulikoak muntatzea eta konpontzea 90 o..
UF0460 Ekipo-ondasunetan eta industria-makinerian integratutako kontrol-sistemak eta dokumentazioa lantzea 70 o..
UF0461 Ekipo-ondasunetako eta industria-makineriako sistema robotikoak eta ikuste-sistemak muntatzea eta abiaraztea 90 o..
MF1265_2 Fabrikazio mekanikoko teknikak 150 o.. UF0462 Eskuzko mekanizazioko eragiketak 40 o..
UF0463 Bitarteko automatikoen bidezko mekanizazio-eragiketak 70 o..
UF0464 Lotura-eragiketak 40 o..
MP0097 Ekipo-ondasunak eta industria-makinak muntatzea eta abian jartzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..