Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

Sare-ekipamenduen eta oinarrizko telefono-estazioen muntaketa eta zainketa kudeatzea eta gainbegiratzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Sare-ekipamenduen eta oinarrizko telefono-estazioen muntaketa eta zainketa kudeatzea eta gainbegiratzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1571_3 Telefono deien banaguneetako muntaketa-prozesuak kudeatzea eta ikuskatzea 150 o.. UF2138 Telefoniako oinarri-estazioak muntatzeko prozesuak kudeatzea eta antolatzea 60 o..
UF2139 Telefoniako oinarri-estazioak muntatzeko prozesuak gainbegiratzea 90 o..
MF1572_3 Telefono deien banaguneak mantentzeko prozesuak kudeatzea eta ikuskatzea 180 o.. UF2140 Telefoniako oinarri-estazioak mantentzeko prozesuak kudeatzea eta garatzea 90 o..
UF2141 Telefoniako oinarri-estazioak mantentzeko prozesuak gainbegiratzea 90 o..
MF1573_3 Telefono-sare bidezko telekomunikazio-sistemen muntaketa-prozesuak kudeatzea eta ikuskatzea 180 o.. UF2142 Telefonia-sareko telekomunikazio-sistemak muntatzeko prozesuak kudeatzea eta antolatzea 90 o..
UF2143 Telefonia-sareko telekomunikazio-sistemak muntatzeko prozesuak gainbegiratzea 90 o..
MF1574_3 Telefono-sare bidezko telekomunikazio-sistemak mantentzeko prozesuak kudeatzea eta ikuskatzea 180 o.. UF2144 Telefonia-sareko telekomunikazio-sistemak mantentzeko prozesuak kudeatzea eta garatzea 90 o..
UF2145 Telefonia-sareko telekomunikazio-sistemak mantentzeko prozesuak gainbegiratzea 90 o..
MP0447 Telefoniako oinarri-estazioetako eta sareko tresneria muntatu eta mantentzeko lanak kudeatzeko eta gainbegiratzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..