Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

MAKINA ELEKTROMEKANIKOAK

Automatizazio-sistema industrialen muntaketa eta zainketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Automatizazio-sistema industrialen muntaketa eta zainketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1978_2 Automatizazio industrialeko sistemak muntatzea 210 o.. UF2234 Automatizazio industrialeko sistemen ekipo eta elementuak instalatzea 90 o..
UF2235 Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzea 90 o..
UF2236 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzea automatizazio industrialeko sistemen muntaian eta mantentzean 30 o..
MF1979_2 Automatizazio industrialeko sistemak mantentzea 210 o.. UF2236 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzea automatizazio industrialeko sistemen muntaian eta mantentzean 30 o..
UF2237 Automatizazio industrialeko sistemen mantentze prebentiboa 90 o..
UF2238 Automatizazio industrialeko sistemetan matxurak diagnostikatzea eta mantentze zuzentzailea egitea 90 o..
MP0463 Automatizazio industrialeko sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..