Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

MAKINA ELEKTROMEKANIKOAK

Sistema domotiko eta inmotikoen muntaketa eta zainketa kudeatzea eta gainbegiratzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Sistema domotiko eta inmotikoen muntaketa eta zainketa kudeatzea eta gainbegiratzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1820_3 Sistema domotikoak eta immotikoak muntatzeko prozesuak kudeatzea eta gainbegiratzea 160 o.. UF1953 Segurtasuna eta ingurumenaren babesa sistema domotiko eta immotikoen muntaketan eta mantentze-lanetan 30 o..
UF2132 Sistema domotikoak eta immotikoak muntatzeko prozesuen kudeaketa planifikatzea eta horiek antolatzea 70 o..
UF2133 Sistema domotikoen eta immotikoen muntaia gainbegiratzea 60 o..
MF1821_3 Sistema domotikoak eta immotikoak mantentzeko prozesuak kudeatzea eta gainbegiratzea 190 o.. UF1953 Segurtasuna eta ingurumenaren babesa sistema domotiko eta immotikoen muntaketan eta mantentze-lanetan 30 o..
UF2134 Sistema domotikoak eta immotikoak mantentzeko prozesuen kudeaketa planifikatzea eta horiek gainbegiratzea 80 o..
UF2135 Sistema domotikoen eta immotikoen mantentzea gainbegiratzea 80 o..
MF1822_3 Sistema domotikoak eta immotikoak martxan jartzea eta parametrizatzea 140 o.. UF1953 Segurtasuna eta ingurumenaren babesa sistema domotiko eta immotikoen muntaketan eta mantentze-lanetan 30 o..
UF2136 Sistema domotikoen eta immotikoen elementuen eta ekipoen proba planifikatzea eta horiek doitzea 50 o..
UF2137 Sistema domotikoak eta immotikoak martxan jartzea eta hori gainbegiratzea 60 o..
MP0446 Sistema domotiko eta immotikoen muntaketa eta mantentzea kudeatzeko eta gainbegiratzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..