Merkataritza eta marketina

Merkataritza eta marketina

SALEROSKETA

Salmenten merkataritza-kudeaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Salmenten merkataritza-kudeaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0239_2 Salmenta-eragiketak 160 o.. UF0030 Salmenta-prozesuak antolatzea 60 o..
UF0031 Salmenta-teknikak 70 o..
UF0032 Online salmenta 30 o..
MF0240_2 Salmenta-eragiketa osagarriak 140 o.. UF0033 Hornikuntza eta biltegiratzea salmentan 40 o..
UF0034 Animazioa eta produktua aurkeztea salmenta-puntuan 60 o..
UF0035 Kutxa-eragiketak salmentan 40 o..
MF0241_2 Mineralak, arrokak eta beste material batzuk tratatzeko plantetan jardutea eta plantak kontrolatzea 120 o.. UF0036 Bezeroarentzako/kontsumitzailearentzako arreta kudeatzea 60 o..
UF0037 Bezeroarentzako/kontsumitzailearentzako informazioko eta arretako teknikak 60 o..
MF1002_2 Ingeles profesionala merkataritza-jardueretarako 90 o..
MP0009 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..