Gorputz eta kirol ekintzak

Gorputz eta kirol ekintzak

GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

Taldeko egokitze fisikoa musikaren laguntzaz

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Taldeko egokitze fisikoa musikaren laguntzaz
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0272_2 Lehen laguntzak 40 o..
MF0273_3 Gaitasun fisikoen balioespena 130 o.. UF1703 Testak, probak eta galdera-sortak aplikatzea egoera fisiko, biologiko eta motibaziozkoa balioesteko 90 o..
UF1704 Datuen tratamendua, egoera fisiko, biologiko eta motibaziozkoa balioesteko egindako testak, probak eta galdera-sortak baliatuta 40 o..
MF0515_3 Koreografiak 120 o.. UF1705 Gaitasun teknikoa, interpretazioa eta sekuentzia eta koreografia-konposizioen gauzatzea 50 o..
UF1706 Taldeko fitness-saioen koreografia-diseinua, musikaz lagunduta 70 o..
MF0516_3 Taldean eta musika-euskarriarekin egokitzapen fisikoa egiteko metodologia eta praktika 180 o.. UF1707 Taldeko fitness-programazioa, musikaz lagunduta 70 o..
UF1708 Taldeko fitness-jarduerak zuzentzea eta dinamizatzea, musikaz lagunduta 80 o..
UF1709 Lehorreko eta uretako fitness-ekitaldiak 30 o..
MP0366 Lan-eremukoak ez diren praktika profesionalak, musikaren laguntzarekin egiten den taldeko egokitze fisikoaz arduratzeko 120 o..