Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

MAKINA ELEKTROMEKANIKOAK

Sistema domotiko eta inmotikoen proiektuak garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Sistema domotiko eta inmotikoen proiektuak garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1980_3 Sistema domotikoen proiektuak garatzea 150 o.. UF2247 Sistema domotikoak planifikatzea 60 o..
UF2248 Sistema domotikoen kalkuluak eta planoak egitea 60 o..
UF2249 Sistema domotikoen dokumentazioa egitea 30 o..
MF1981_3 Sistema immotikoen proiektuak garatzea 180 o.. UF2250 Sistema immotikoak planifikatzea 80 o..
UF2251 Sistema immotikoen kalkuluak eta planoak egitea 70 o..
UF2252 Sistema immotikoen dokumentazioa egitea 30 o..
MF1982_3 Sistema domotikoak eta immotikoak komunikazio-sareekin uztartzeko proiektuak garatzea 100 o.. UF2253 Komunikazio-sareak sistema domotikoetan eta immotikoetan txertatzea 40 o..
UF2254 Komunikazio-sareak sistema domotikoetan eta immotikoetan txertatzeko ekipoak eta materialak hautatzea 30 o..
UF2255 Komunikazio-sareak sistema domotikoetan eta immotikoetan txertatzeko dokumentazioa egitea 30 o..
MP0465 Sistema domotiko eta immotikoen proiektuak garatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..