Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

MAKINA ELEKTROMEKANIKOAK

Etxetresna elektrikoen zainketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Etxetresna elektrikoen zainketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1975_2 Gama zuriko etxetresna elektrikoak mantentzea 190 o.. UF2239 Matxurak diagnostikatzea gama zuriko etxetresna elektrikoetan 90 o..
UF2240 Gama zuriko etxetresna elektrikoen mantentze zuzentzailea 60 o..
UF2241 Segurtasuna eta ingurumen-babesa etxetresna elektrikoen mantentzean 40 o..
MF1976_2 Gama industrialeko etxetresna elektrikoak mantentzea 210 o.. UF2241 Segurtasuna eta ingurumen-babesa etxetresna elektrikoen mantentzean 40 o..
UF2242 Industriako etxetresna elektrikoen mantentze prebentiboa 60 o..
UF2243 Gama industrialeko etxetresna elektrikoen matxuren diagnostikoak 50 o..
UF2244 Industriako etxetresna elektrikoen mantentze zuzentzailea 60 o..
MF1977_2 Etxetresna elektriko txikiak eta tresna elektrikoak mantentzea 100 o.. UF2241 Segurtasuna eta ingurumen-babesa etxetresna elektrikoen mantentzean 40 o..
UF2245 Matxurak diagnostikatzea etxetresna elektriko txikietan eta tresna elektrikoetan 30 o..
UF2246 Etxetresna elektriko txikiak eta tresna elektrikoak konpontzea 30 o..
MP0464 Etxetresna elektrikoak mantentzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..