Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

MAKINA ELEKTROMEKANIKOAK

Industria-automatizazioko sistemen proiektuak garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Industria-automatizazioko sistemen proiektuak garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1568_3 Automatizazio industrialeko sistemetan, prozesu sekuentzialetarako kontrol sistemen proiektuak garatzea 190 o.. UF1787 Industria-automatizazioko sistemetan prozesu sekuentzialak kontrolatzeko sistemak planifikatzea, aplikazio-arauak 70 o..
UF1788 Industria-automatizazioko sistemetan prozesu sekuentzialak kontrolatzeko sistemen kalkuluak eta planoak egitea 80 o..
UF1789 Industria-automatizazioko sistemetan prozesu sekuentzialak kontrolatzeko sistemen dokumentazioa prestatzea 40 o..
MF1569_3 Automatizazio industrialeko sistemetan, neurketa- eta erregulazio-sistemen proiektuak garatzea 180 o.. UF1790 Industria-automatizazioko sistemetan neurketa- eta erregulazio-sistemak planifikatzea, aplikazio-arauak 70 o..
UF1791 Industria-automatizazioko sistemetan neurketa- eta erregulazio-sistemen ekipoak eta materialak aukeratzea 60 o..
UF1792 Industria-automatizazioko sistemetan neurketa- eta erregulazio-sistemen dokumentazioa prestatzea 50 o..
MF1570_3 Automatizazio industrialeko sistemetan, komunikazio-sareen proiektuak garatzea 180 o.. UF1793 Industria-automatizazioko sistemetan komunikazio-sareak planifikatzea, aplikazio-arauak 60 o..
UF1794 Industria-automatizazioko sistemetan neurketa- eta erregulazio-sistemen ekipoak eta materialak aukeratzea 70 o..
UF1795 Industria-automatizazioko sistemetan komunikazio-sareen dokumentazioa prestatzea 50 o..
MP0380 Automatizazio industrialeko sistemak egiteko proiektuak garatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..