Administrazioa eta kudeaketa

Administrazioa eta kudeaketa

INFORMAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-KUDEAKETA

Administrazio-zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako eragiketa osagarriak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Administrazio-zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako eragiketa osagarriak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0969_1 Bulegoko oinarrizko administrazio-teknikak 150 o.. UF0517 Enpresari eta giza baliabideei dagokien antolaketa 30 o..
UF0518 Korrespondentziaren eta paketeriaren kudeaketa osagarria enpresan 30 o..
UF0519 Ekonomia- eta administrazio-arloko nahiz merkataritza-arloko dokumentazioaren kudeaketa osagarria 90 o..
MF0970_1 Komunikazioko oinarrizko eragiketak 120 o.. UF0520 Komunikazioa lanbide-harremanetan 50 o..
UF0521 Ahozko eta idatzizko komunikazioa enpresan 70 o..
MF0971_1 Erreprodukzioa eta artxibatzea 120 o.. UF0513 Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko artxiboaren kudeaketa osagarria 60 o..
UF0514 Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko erreprodukzioaren kudeaketa osagarria 60 o..
MP0112 Administrazio-zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako lan osagarriei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..