Gizarte eta kultura zerbitzuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak

GIZARTE LAGUNTZA

Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1016_2 Erakundeen eremuko esku-hartzeak antolatzeko laguntza 100 o.. UF0127 Erakundeetan mendeko pertsonei harrera eta abegi egiteko laguntza 30 o..
UF0128 Erakundeetan mendeko pertsonentzako jarduerak antolatzeko laguntzak 70 o..
MF1017_2 Erakundeetako higiene- eta elikadura-arretan esku hartzea 70 o..
MF1018_2 Erakundeetako gizarte- eta osasun-arretan esku hartzea 70 o..
MF1019_2 Laguntza psikosoziala eta harreman- eta komunikazio-arreta erakundeetan 130 o.. UF0129 Mendeko pertsonen gizarte-animazioa erakundeetan 30 o..
UF0130 Mendeko pertsonen eguneroko jarduerak mantentzea eta hobetzea erakundeetan 50 o..
UF0131 Erakundeetan mendeko pertsonekin komunikatzeko teknikak 50 o..
MP0029 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..