Informatika eta komunikazioak

Informatika eta komunikazioak

SISTEMAK ETA TELEMATIKA

Mikroinformatika-sistemak muntatzea eta konpontzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Mikroinformatika-sistemak muntatzea eta konpontzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0219_2 Sistema eragileak instalatzea eta konfiguratzea 140 o.. UF0852 Sistema eragileak instalatzea eta eguneratzea 80 o..
UF0853 Mikroinformatika-sistemaren funtzionalitateak ustiatzea 60 o..
MF0953_2 Mikroinformatika-tresneria muntatzea 150 o.. UF0861 Osagaiak muntatzea eta egiaztatzea 90 o..
UF0862 Mikroinformatika-periferikoak instalatzea eta konfiguratzea 60 o..
MF0954_2 Mikroinformatika-ekipamendua konpontzea 180 o.. UF0863 Mikroinformatikako tresneria eta hardware osagaiak konpontzea eta handitzea 80 o..
UF0864 Mikroinformatika-tresneriaren matxura logikoak konpontzea 30 o..
UF0865 Inprimagailuak konpontzea 70 o..
MP0179 Sistema mikroinformatikoak muntatzeari eta konpontzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..