Informatika eta komunikazioak

Informatika eta komunikazioak

SISTEMAK ETA TELEMATIKA

Saileko sareen administrazioa eta diseinua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Saileko sareen administrazioa eta diseinua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0220_2 Sare lokaleko elementuak ezartzea 160 o.. UF0854 Sare lokalen nodoak instalatzea eta konfiguratzea 90 o..
UF0855 Sare lokaletako gorabeherak egiaztatzea eta konpontzea 70 o..
MF0955_2 Sare lokala monitorizatzea 180 o.. UF1344 Osagaien instalazioa eta sare lokalaren monitorizazioa 90 o..
UF1345 Sare lokalaren mantentze-lanak eta osagaien eguneratzea 50 o..
UF1346 Sare lokaleko segurtasunaren kudeaketa 40 o..
MF0956_2 Sare pribatuak eta sare publikoak elkarrekin konektatzea 150 o.. UF1347 Sare pribatu eta publikoak interkonektatzeko nodoen instalazioa eta konfigurazioa 90 o..
UF1348 Sare pribatu eta publikoak interkonektatzeko gorabeherak monitorizatzea eta bideratzea 60 o..
MP0285 Sailetako sareetako lanei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..