Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

INSTALAZIO ELEKTRIKOAK

Behe-tentsioko elektrizitate-sareak eta kanpoko argiak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta ikuskatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Behe-tentsioko elektrizitate-sareak eta kanpoko argiak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta ikuskatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1275_3 Behe-tentsioko eta kanpoko argiteriako sare elektrikoen muntaia eta mantentze-lanak planifikatzea eta kudeatzea 180 o.. UF1629 Behe-tentsioko sare elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak planifikatu eta kudeatu 90 o..
UF1630 Kanpoko argien sare elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak planifikatu eta kudeatu 90 o..
MF1276_3 Behe-tentsioko eta kanpoko argiteriako sare elektrikoen muntaia egitea eta ikuskatzea 180 o.. UF1631 Behe-tentsioko sare elektrikoen muntaketa ikuskatu eta gauzatu 90 o..
UF1632 Kanpoko argien sare elektrikoen muntaketa ikuskatu eta gauzatu 90 o..
MF1277_3 Behe-tentsioko eta kanpoko argiteriako sare elektrikoen mantentze-lanak ikuskatzea eta egitea 180 o.. UF1633 Behe-tentsioko sare elektrikoen mantentze-lanak ikuskatu eta gauzatu 90 o..
UF1634 Kanpoko argien sare elektrikoen mantentze-lanak ikuskatu eta gauzatu 90 o..
MP0350 Behe-tentsioko elektrizitate-sareak eta kanpoko argiak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzeari eta ikuskatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..