Merkataritza eta marketina

Merkataritza eta marketina

MARKETINA ETA HARREMAN PUBLIKOAK

Merkatuen ikerketari laguntzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Merkatuen ikerketari laguntzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0993_3 Merkatu-ikerkuntza antolatzea 100 o.. UF2119 Merkatu-ikerketa planifikatzea 60 o..
UF2120 Ikerketa-inkestak eta -galdetegiak diseinatzea 40 o..
MF0994_3 Landa-lanaren antolamendua 120 o.. UF2121 Ikerketaren landa-lana programatzea 60 o..
UF2122 Inkestagile-taldeak kudeatzea eta zuzentzea 60 o..
MF0995_2 Elkarrizketa- eta inkesta-teknikak 90 o.. UF2123 Inkestak egitea 60 o..
UF2124 Gertakarien ebazpena inkestetan 30 o..
MF0997_3 Datuak analizatzeko teknikak merkatu-ikerketetarako 120 o.. UF2125 Merkatuak ikertzeko azterketa-metodologiak 90 o..
UF2126 Txostenak egitea merkatu-ikerketetan eta -azterketetan 30 o..
MP0443 Merkatuen ikerketan laguntzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..