Administrazioa eta kudeaketa

Administrazioa eta kudeaketa

INFORMAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-KUDEAKETA

Dokumentu- eta kudeaketa-laguntza langela eta bulegoetan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Dokumentu- eta kudeaketa-laguntza langela eta bulegoetan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0979_2 Diruzaintzako kudeaketa operatiboa 90 o..
MF0980_2 Langileen kudeaketa osagarria 90 o..
MF0982_3 Zuzendaritzaren komunikazioak administratzea eta kudeatzea 80 o..
MF0986_3 Lan-dokumentuak lantzea, tratatzea eta aurkeztea 140 o.. UF0327 Testu-prozesadoreen bidez, informazioa biltzea eta tratatzea 60 o..
UF0328 Antolaketa eta eragiketak kalkulu-orriekin, eta dokumentuak grafikoki irudikatzeko teknikak 40 o..
UF0329 Aplikazio informatikoen bitartez, aurkezpenak lantzea eta editatzea 40 o..
MF0987_3 Informazio- eta artxibo-sistemen kudeaketa 120 o.. UF0347 Dokumentuak artxibatzeko eta sailkatzeko sistemak 30 o..
UF0348 Datuak kudeatzeko eta biltegiratzeko sisteman datu-base erlazionalak erabiltzea 90 o..
MF0988_3 Dokumentazio juridikoa eta enpresa-dokumentazioa kudeatzea 150 o.. UF0522 Administrazio publikoen eta Europar Batasuneko antolakuntza- eta araudi-esparrua 70 o..
UF0523 Enpresaren eraketa- eta kontratazio-dokumentazioa kudeatzea 80 o..
MP0113 Dokumentazioan eta kudeaketan bulegoetan laguntzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..