Gizarte eta kultura zerbitzuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak

GIZARTE LAGUNTZA

Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0249_2 Etxez etxeko higienea eta osasun-laguntza 170 o.. UF0119 Mendeko pertsonen higiene- eta osasun-arretaren ezaugarriak eta premiak 70 o..
UF0120 Mendeko pertsonei etxean elikagaiak eta tratamenduak ematea 50 o..
UF0121 Mendeko pertsonen gaitasun fisikoak hobetzea eta haiei lehen laguntzak ematea etxean 50 o..
MF0250_2 Etxez etxeko arreta eta laguntza psikosoziala 210 o.. UF0122 Mendeko pertsonen mantentzea eta errehabilitazio psikosoziala etxean 80 o..
UF0123 Mendeko pertsonen eguneroko gestioetarako laguntza 50 o..
UF0124 Mendeko pertsonarekiko eta horren ingurunearekiko elkarreragina, komunikazioa eta behaketa 80 o..
MF0251_2 Etxez etxeko laguntza eta familia-elikatzea 100 o.. UF0125 Kudeatzea, hornitzea eta janaria prestatzea mendeko pertsonen familia-unitatean 60 o..
UF0126 Mendeko pertsonen etxea mantentzea, garbitzea eta antolatzea 40 o..
MP0028 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 120 o..