Energia eta ura

Energia eta ura

URA

Ur-sareak muntatzea eta mantentzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Ur-sareak muntatzea eta mantentzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0606_2 Ura banatzeko eta saneamenduko sareak zuinkatzea 50 o..
MF0607_2 Ura banatzeko eta saneamenduko sareak muntatzea 150 o.. UF0132 Segurtasuna ura banatzeko eta saneamenduko sareak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0133 Saneamendu-sareak muntatzea 60 o..
UF0134 Ura banatzeko sareak muntatzea 60 o..
MF0608_2 Ura banatzeko eta saneamenduko sareak zerbitzuan jartzea eta jardunean edukitzea 50 o..
MF0609_2 Ura banatzeko eta saneamenduko sareak mantentzeko lanak 150 o.. UF0132 Segurtasuna ura banatzeko eta saneamenduko sareak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0136 Ura banatzeko eta saneamenduko sareen mantentze prebentiboa 50 o..
UF0137 Ura banatzeko eta saneamenduko sareen mantentze zuzentzailea eta konponketa 70 o..
MP0030 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..