Energia eta ura

Energia eta ura

URA

Ur- eta saneamendu-sare eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Ur- eta saneamendu-sare eta instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0838_3 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sare eta instalazioak 170 o.. UF0999 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sareak instalatzeko proiektua 70 o..
UF1000 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sareak instalatzeko baliabideak 50 o..
UF1001 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ur- eta saneamendu-instalazioak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 50 o..
MF0839_3 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sare eta instalazioetako obrak garatzea 160 o.. UF1001 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ur- eta saneamendu-instalazioak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 50 o..
UF1002 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sareetako obrak 70 o..
UF1003 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sareen kalitatea kudeatzea 40 o..
MF0840_3 Ur- eta saneamendu-sareak zerbitzuan jartzeko sistemak 60 o..
MF0841_3 Ura banatzeko eta saneamenduko sareen mantentze-lanak antolatzea 140 o.. UF1001 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa ur- eta saneamendu-instalazioak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 50 o..
UF1004 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sareen mantentze-lanak planifikatzea 50 o..
UF1005 Ura hornitzeko eta banatzeko eta saneamenduko sareen ustiapena eta mantentze-lanak ikuskatzea 40 o..
MP0206 Ur- eta saneamendu-sareak eta -instalazioak muntatzeko eta mantentzeko lanen antolaketari eta kontrolari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..