Arte grafikoak

Arte grafikoak

TRANSFORMAZIOA ETA BIHURKETA INDUSTRIA GRAFIKOETAN

Konplexu, ontzi, enbalaje eta paperezko eta kartoizko bestelako gaien fabrikazioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Konplexu, ontzi, enbalaje eta paperezko eta kartoizko bestelako gaien fabrikazioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0200_2 Prozesuak Arte Grafikoetan 100 o.. UF0241 Faseak eta prozesuak Arte Grafikoetan 40 o..
UF0242 Kalitatea prozesu grafikoetan 30 o..
UF0509 Laneko arriskuen eta ingurumenekoen prebentzioa industria grafikoan 30 o..
MF1335_2 Papera, kartoia eta bestelako materialak eraldatzeko prozesuetako lehengaiak eta produktu osagarriak 90 o..
MF1339_2 Ontziak, bilgarriak eta papergintzako produktuak egiteko lerroak prestatzea 80 o..
MF1340_2 Ontziak, bilgarriak eta papergintzako produktuak egitea 80 o..
MF1341_2 Etxerako eta higienerako paperezko eta kartoizko produktuak egitea 50 o..
MF1342_2 Paperezko, kartoizko eta beste material batzuetako konplexuak fabrikatzea 60 o..
MF1343_2 Paperean, kartoiean eta beste material batzuetan gainazaleko tratamenduak egitea 60 o..
MP0468 Konplexuak, ontziak, bilgarriak eta paperezko nahiz kartoizko beste artikulu batzuk egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..