Arte grafikoak

Arte grafikoak

TRANSFORMAZIOA ETA BIHURKETA INDUSTRIA GRAFIKOETAN

Paperezko eta kartoizko produktu eraldatuen eta bestelako euskarri grafikoen ekoizpena kudeatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Paperezko eta kartoizko produktu eraldatuen eta bestelako euskarri grafikoen ekoizpena kudeatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1669_3 Produktu grafikoen fabrikazioa planifikatzea 120 o.. UF2792 Produkzioaren programazioa. 80 o..
UF2793 Ekoizpenaren plangintza. 40 o..
MF1670_3 Industria grafikoetako produkzio-materialak 110 o.. UF2794 Ekoizpeneko materialak eta akaberak zehaztea 80 o..
UF2795 Materialak hornitzearen eta biltegiratzearen kudeaketa 30 o..
MF1681_3 Transformatuen prozesuetan ekoizpena kontrolatzea 130 o.. UF2798 Lantaldeak kudeatzea. 30 o..
UF2812 Tailerra antolatzea transformatuen prozesuetan. 60 o..
UF2813 Gorabeherak eta mantentze-lanak kudeatzea transformatuen prozesuetan 40 o..
MF1682_3 Transformatuen prozesuetan kalitatea kudeatzea 110 o.. UF2799 Kalitate-sistema kudeatzea industria grafikoan 80 o..
UF2814 Kalitatea ziurtatzeko sistema kudeatzea transformatuen prozesuetan 30 o..
MF1683_3 Transformatuen prozesuetan segurtasuna eta ingurumenaren babesa kudeatzea 80 o.. UF2801 Segurtasuna eta ingurumen-babesa industria grafikoan 50 o..
UF2815 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzea transformatuen prozesuetan 30 o..
MP0579 Paperezko, kartoizko eta bestelako euskarri grafikozko eraldatuen ekoizpena kudeatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..