Erauzketa industriak

Erauzketa industriak

HARRI NATURALA

Harri naturalezko proiektuak diseinatzea eta koordinatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Harri naturalezko proiektuak diseinatzea eta koordinatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0638_3 Eraikuntza-irudikapenak 190 o.. UF0306 Datuak aztertzea eta planoak irudikatzea 90 o..
UF0307 Irudikapen grafikoa eta maketismoa 70 o..
UF0308 Dokumentuak kopiatzea eta artxibatzea 30 o..
MF0865_3 Harri naturalezko elementuak eta multzoak diseinatzea 140 o.. UF0741 Harri naturalezko proiektuen interpretazioa 60 o..
UF0742 Harri naturalezko elementuen eta multzoen proposamena 50 o..
UF0743 Harri naturalezko elementuen diseinuaren irudikapen grafikoa 30 o..
MF0866_3 Harri naturalezko proiektuen bideragarritasun-azterketa eta aurrekontuak 140 o.. UF0741 Harri naturalezko proiektuen interpretazioa 60 o..
UF0744 Harri naturalezko proiektuen bideragarritasun teknikoa 50 o..
UF0745 Harri naturalezko proiektuen aurrekontuak 30 o..
MF0867_3 Harri naturalezko elementuen fabrikazioa programatzea eta gainbegiratzea 120 o.. UF0746 Harri naturalezko elementuak lantzeko dokumentazio teknikoa interpretatzea eta garatzea 30 o..
UF0747 Harri naturalezko elementuen fabrikazioa antolatzea 50 o..
UF0748 Harri naturalezko elementuen produkzioa kontrolatzea 40 o..
MF0868_3 Harri naturalezko elementuak jartzeko lanak programatzea eta gainbegiratzea 120 o.. UF0749 Harri naturala jartzeko baliabide naturalak antolatzea eta gainbegiratzea 50 o..
UF0750 Harri naturala jartzeko giza baliabideak antolatzea eta gainbegiratzea 30 o..
UF0751 Harri naturala jartzeko lanen kalitate-kontrola 40 o..
MP0156 Harri naturaleko proiektuen diseinuari eta koordinazioari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..