Eraikuntza eta obra zibila

Eraikuntza eta obra zibila

EGITURAK

Enkofratuak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Enkofratuak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0278_1 Hormigoiak obran jartzea 110 o.. UF0200 Hormigoiak garraiatzea eta isurtzea 60 o..
UF0201 Hormigoiak trinkotzea eta ontzea 50 o..
MF1360_2 Laneko arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60 o..
MF1912_2 Enkofratu bertikalak obraratzea 90 o..
MF1913_2 Enkofratu horizontalak obraratzea 90 o..
MF1914_2 Enkofratzeko panel ez-modularrak aurrez muntatzea 80 o..
MF1915_2 Enkofratu igokariak aurrez muntatzea eta obraratzea 40 o..
MF1916_2 Enkofratuak obraratzeko eta hormigoizko lanak antolatzea 60 o..
MP0482 Enkofratuak egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..