Kimika

Kimika

POLIMEROEN TRANSFORMAZIOA

Polimero termoplastikoen transformazioaren antolamendua eta kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Polimero termoplastikoen transformazioaren antolamendua eta kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0778_3 Polimeroak transformatzeko industrietan produkzioa antolatzea 90 o..
MF0780_3 Polimeroak transformatzeko moldeak eta tresneria 120 o.. UF0984 Planoak interpretatzea eta moldeak kalkulatzea 60 o..
UF0985 Moldeak marraztea, definitzea eta fabrikatzea 60 o..
MF0781_3 Polimeroak transformatzeko instalazioak, makinak eta zerbitzu osagarriak 130 o.. UF0986 Polimeroak transformatzeko zerbitzu osagarriak 60 o..
UF0987 Moldeak eta tresneria osagarria muntatzea eta mantentzea 40 o..
UF0988 Laneko arriskuen prebentzioa polimeroak transformatzeko industrietan 30 o..
MF0785_3 Material eta produktu termoplastikoen eta termoegonkorren kalitatea eta haiei akabera emateko eragiketa osagarriak koordinatzea eta kontrolatzea 90 o..
MF0786_3 Material termoplastikoaren transformazioa koordinatzea eta kontrolatzea 150 o.. UF0983 Segurtasuna eta ingurumena polimeroak transformatzeko industrietan 30 o..
UF0989 Nahaste eta material termoplastikoak prestatzea 60 o..
UF0990 Termoplastikoen transformazioa kontrolatzea 60 o..
MP0204 Polimero termoplastikoak eraldatzeko prozesua antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..