Kimika

Kimika

POLIMEROEN TRANSFORMAZIOA

Polimero termoplastikoak eraldatzeko eragiketak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Polimero termoplastikoak eraldatzeko eragiketak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0778_3 Polimeroak transformatzeko industrietan produkzioa antolatzea 90 o..
MF0781_3 Polimeroak transformatzeko instalazioak, makinak eta zerbitzu osagarriak 130 o.. UF0986 Polimeroak transformatzeko zerbitzu osagarriak 60 o..
UF0987 Moldeak eta tresneria osagarria muntatzea eta mantentzea 40 o..
UF0988 Laneko arriskuen prebentzioa polimeroak transformatzeko industrietan 30 o..
MF0783_3 Matrize polimerikoko material konposatuak eta termoegonkorrak eraldatzea 150 o.. UF0983 Segurtasuna eta ingurumena polimeroak transformatzeko industrietan 30 o..
UF1319 Nahastura eta material termoegonkorren prestaketa 60 o..
UF1320 Material termoegonkorren eraldaketaren kontrola 60 o..
MF0784_3 Matrize polimerikoko material konposatuak eta termoegonkorrak eraldatzeko erretxinazko moldeak 120 o.. UF1321 Erretxinazko molde eta modeloen diseinua 60 o..
UF1322 Erretxinazko moldeak egin eta konpontzea 60 o..
MF0785_3 Material eta produktu termoplastikoen eta termoegonkorren kalitatea eta haiei akabera emateko eragiketa osagarriak koordinatzea eta kontrolatzea 90 o..
MP0281 Polimero termoegonkorrak eta haien konposatuak eraldatzeko prozesua antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..