Instalatzea eta mantentzea

Instalatzea eta mantentzea

HOTZA ETA GIROTZEA

Hotz-instalazioen proiektuak garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Hotz-instalazioen proiektuak garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1161_3 Instalazio termikoetarako elektroteknia 80 o..
MF1162_3 Instalazio termikoen irudikapen grafikoa 80 o..
MF1167_3 Hotz-instalazioak 140 o.. UF1026 Hotz-prozesuak eta -instalazioak ezaugarritzea 70 o..
UF1027 Hotz-ekipamendua ezaugarritzea eta hautatzea 70 o..
MF1168_3 Hotz-instalazioak muntatzeko plangintza 190 o.. UF0415 Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa hozteko instalazioetan 60 o..
UF1028 Hotz-instalazioak muntatzeko plangintza eta probak egiteko protokoloa 70 o..
UF1029 Hotz-instalazioen hornikuntza-plana, kostuak eta dokumentazio teknikoa lantzea 60 o..
MP0209 Hozteko instalazioak jartzeko proiektuak garatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..