Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoa

GALDAKETA

Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0589_3 Galdaketa-prozesuak 180 o.. UF0175 Planoen interpretazioa eta aleazioak galdaketan 50 o..
UF0176 Galdaketako denborak eta kostuak kalkulatzea 40 o..
UF0177 Galdaketa-prozesuak garatzea 90 o..
MF0590_3 Pulbimetalurgiako prozesuak 60 o..
MF0591_3 Sistema automatikoak fabrikazio mekanikoan 80 o..
MF0592_3 Fabrikazio mekanikoko prozesuak ikuskatzea eta kontrolatzea 120 o.. UF0178 Antolaketa fabrikazio mekanikoko prozesuetan 30 o..
UF0179 Produkzioko eta mantentze mekanikoko prozesuak kontrolatzea eta ikuskatzea 60 o..
UF0180 Laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumenaren babesa fabrikazio mekanikoko prozesuetan 30 o..
MP0040 Galdaketako eta hautsen metalurgiako ekoizpenari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 120 o..