Arteak eta eskulanak

Arteak eta eskulanak

MUSIKA-INSTRUMENTUAK FABRIKATZEA ETA MANTENTZEA

Piano bertikalen eta isats-pianoen erregulazioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Piano bertikalen eta isats-pianoen erregulazioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1690_2 Artisautza-tailer baten jarduera profesionala antolatzea 50 o..
MF2117_3 Pianoaren egoera ebaluatzea 220 o.. UF2595 Pianoko altzariaren egoera ebaluatzea 60 o..
UF2596 Pianoko pedalen, teklatuaren, mekanismoaren eta haren erregulazioaren egoera ebaluatzea 70 o..
UF2597 Pianoaren afinazioaren eta harmonizazioaren egoera ebaluatzea 90 o..
MF2118_3 Pianoak afinatzeko, harmonizatzeko eta doitzeko esku-hartzeak planifikatzea 90 o..
MF2119_3 Pianoaren mekanikako piezak eta elementuak ordezkatzea 190 o.. UF2598 Pianoa prestatzea erabilerraza izateko 40 o..
UF2599 Zuzenketak egitea pianoaren multzo harmonikoaren elementuetan 40 o..
UF2600 Konpondu beharreko mekanismoaren piezak, osagaiak eta elementuak muntatzea eta desmuntatzea 50 o..
UF2601 Hariak eta/edo pordoiak hautatzea eta prestatzea 60 o..
MF2127_3 Isats-pianoen eta piano bertikalen mekanika eta pedalak doitzea 110 o.. UF2633 Piano bertikalaren multzo integral mekanikoa erregulatzea, instalatzea eta kalibratzea 50 o..
UF2634 Piano horizontalaren multzo integral mekanikoa erregulatzea, instalatzea eta kalibratzea 60 o..
MF2128_3 Isats-pianoen eta piano bertikalen isilgailuak doitzea 80 o..
MF2129_3 Zutikako pianoen eta isats-pianoen teklatuak doitzea 170 o.. UF2635 Piano horizontaleko altzariaren eta teklatuaren elementuak erregulatzea eta instalatzea 60 o..
UF2636 Piano bertikaleko altzariaren eta teklatuaren elementuak erregulatzea eta instalatzea 60 o..
UF2637 Piano bertikalen eta horizontalen teklatua nibelatzea berariazko prozedura eta teknikak erabiliz 50 o..
MP0550 Isats-pianoak eta piano bertikalak doitzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..