Kimika

Kimika

OREA, PAPERA ETA KARTOIA

Papergintzako orezko produktuen kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Papergintzako orezko produktuen kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0052_3 Kalitatea laborategian 130 o.. UF0105 Kalitate-kontrola eta jardunbide egokiak laborategian 50 o..
UF0106 Laborategiko datuak tratatzeko eta laborategia kudeatzeko programa informatikoak 40 o..
UF0107 Laborategian segurtasun- eta ingurumen-neurriak aplikatzea 40 o..
MF0053_3 Saiakuntza eta analisietarako laginketa 70 o..
MF1542_3 Pastaren eta paperaren saiakuntza fisikoak eta fisikokimikoak 90 o..
MF1543_3 Pastaren eta paperaren analisi kimikoak 90 o..
MF1544_3 Pastaren eta paperaren azterketa mikrografikoak eta mikrobiologikoak 70 o..
MP0565 Pastaren eta paperaren produktuak kontrolatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..