Beira eta zeramika

Beira eta zeramika

ZERAMIKA-PRODUKTUEN FABRIKAZIOA

Zeramika-laborategian materialak, prozesuak eta produktuak kontrolatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Zeramika-laborategian materialak, prozesuak eta produktuak kontrolatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0148_2 Zeramika-material eta -produktuen karakterizazioa eta kontrola 140 o.. UF2050 Kontrol-planak eta datu-adierazpenak interpretatzea 50 o..
UF2051 Materialak eta zeramika-prozesuak kontrolatzeko saiakuntzak 90 o..
MF0149_2 Zeramika-araudia 120 o.. UF2052 Zeramika-produktuen saiakuntza normalizatuak 90 o..
UF2053 Txostenak egitea eta kontrol-datuak erregistratu eta artxibatzea 30 o..
MF0150_2 Produktuak garatzeko probak eta saiakuntzak 220 o.. UF2054 Oreak garatzeko saiakuntzak 70 o..
UF2055 Produktu konformatuak garatzeko saiakuntzak 70 o..
UF2056 Fritakinen, esmalteen, pigmentuen eta tinduen garapenerako saiakuntzak 80 o..
MP0433 Zeramika-laborategian materialak, prozesuak eta produktuak kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..