Gizarte eta kultura zerbitzuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak

GIZARTE-ARRETA

Itsu-gorren eta komunitatearen arteko harremanetan bitartekari-lana egitea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Itsu-gorren eta komunitatearen arteko harremanetan bitartekari-lana egitea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1437_3 Espainiako zeinu-hizkuntza 320 o.. UF2371 Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 gaitasun maila 80 o..
UF2372 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1 80 o..
UF2373 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, gaitasun maila aurreratua, B2.1 80 o..
UF2374 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, gaitasun maila aurreratua, B2.2 80 o..
MF1438_3 Gor-itsuen komunikazioa laguntzeko sistemak eta baliabideak 90 o..
MF1439_3 Gor-itsuen hezkuntza- eta prestakuntza-programak 120 o.. UF2375 Bitartekari komunikatiboa diziplina arteko hezkuntza-taldean 30 o..
UF2376 Bitartekari komunikatiboaren hezkuntzako esku-hartzea 90 o..
MF1440_3 Isolamendu-egoeretan esku hartzea 90 o..
MF1441_3 Gor-itsuek ingurunearekin elkarreragitea laguntzea oinarrizko zereginetan 90 o..
MP0493 Gor-itsuen eta komunitatearen arteko komunikazioa errazteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..