Kimika

Kimika

OREA, PAPERA ETA KARTOIA

Ore kimikoak edo erdikimikoak fabrikatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Ore kimikoak edo erdikimikoak fabrikatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0044_2 Kontrol lokala oregintzako edo papergintzako plantetan 110 o.. UF0979 Prozesuaren kontrola, kontrol-parametroak eta neurtzeko tresneria 60 o..
UF0980 Oregintzako edo papergintzako prozesua erregulatzea 50 o..
MF0770_2 Zelulosa-oreak lortzeko lehengaiak jaso, biltegiratu eta prestatzea 150 o.. UF2508 Lehengai ezberdinak jasotzea, deskargatzea eta elikatzea edo biltegiratzea 60 o..
UF2509 Lehengaiak ebakitzeko, azala kentzeko eta ezpaltzeko ekipoak gidatzea 90 o..
MF0772_2 Ore kimiko eta erdi kimikoak fabrikatzeko tresnak gidatzea 180 o.. UF2510 Ore kimiko eta/edo erdi kimikoak egostea, sailkatzea eta garbitzea 90 o..
UF2511 Ore kimiko eta/edo erdi kimikoak zuritzea, araztea eta lehortzea 90 o..
MF0773_2 Zelulosa-oreak fabrikatzeko prozesuan likidoak eta gasak tratatu eta ematea 120 o.. UF1392 Ingurumenaren alorreko arau eta gomendioak aplikatzea, eta makinak, ekipoak eta instalazioak segurtasunez erabiltzea 30 o..
UF1396 Zelulosa-orearen produkzio-prozesuan erabilitako likido eta gasen tratamendua 50 o..
UF1397 Produktu kimikoen berreskuratzea eta energia sortzea 40 o..
MP0524 Pasta kimikoak eta erdikimikoak fabrikatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..