Kimika

Kimika

FARMAKIMIKA

Produktu farmazeutikoak eta antzekoak egokitzeko lanen antolaketa eta kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Produktu farmazeutikoak eta antzekoak egokitzeko lanen antolaketa eta kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0334_3 Farmazia- eta antzeko industrietako antolamendua 80 o..
MF0335_3 Farmazia-instalazioetako eta antzekoetako arloak eta zerbitzuak 120 o.. UF1160 Planta farmazeutikoen eta antzekoen produkziorako eta zerbitzu emateko ekipoak eta tresnak 80 o..
UF1162 Industria farmazeutikoan eta antzekoetan prozesua kontrolatzea eta hobetzea 40 o..
MF0336_3 Produktu farmazeutikoen eta antzekoen egokitze-prozesuen koordinazioa eta kontrola 160 o.. UF1364 Produktu farmazeutikoak eta antzekoak egokitzeko prozesuan materialak eta ekipoak prestatzea 80 o..
UF1365 Produktu farmazeutikoak eta antzekoak egokitzean produkzio-prozesua ikuskatzea eta kontrolatzea 80 o..
MF0337_3 Kalitate-bermea produktu farmazeutikoen eta antzekoen egokitze-prozesuan 140 o.. UF1366 Produktu farmazeutikoak eta antzekoak egokitzeko prozesuaren eta materialen kalitatea bermatzea 80 o..
UF1367 Kalitate-saiakuntzak eta txostenak egitea produktu farmazeutikoen eta antzekoen egokitze-prozesuan 60 o..
MF0338_3 Farmazia-prozesuko eta antzeko prozesuetako segurtasun- eta ingurumen-arauak 80 o..
MP0289 Farmaziako produktuen eta kidekoen egokitzapena antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..