Kimika

Kimika

FARMAKIMIKA

Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioaren antolaketa eta kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioaren antolaketa eta kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0334_3 Farmazia- eta antzeko industrietako antolamendua 80 o..
MF0335_3 Farmazia-instalazioetako eta antzekoetako arloak eta zerbitzuak 120 o.. UF1160 Planta farmazeutikoen eta antzekoen produkziorako eta zerbitzu emateko ekipoak eta tresnak 80 o..
UF1162 Industria farmazeutikoan eta antzekoetan prozesua kontrolatzea eta hobetzea 40 o..
MF0338_3 Farmazia-prozesuko eta antzeko prozesuetako segurtasun- eta ingurumen-arauak 80 o..
MF0339_3 Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazio-prozesuen koordinazioa eta kontrola 160 o.. UF1163 Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioan materialak eta ekipoak prestatzea 80 o..
UF1164 Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioan produkzio-prozesua ikuskatzea eta kontrolatzea 80 o..
MF0340_3 Produktu farmazeutikoen eta antzekoen eraldaketan kalitatea bermatzea 140 o.. UF1165 Produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioan materialen eta prozesuen kalitatea bermatzea 80 o..
UF1166 Kalitate-saiakuntzak eta txostenak egitea produktu farmazeutikoen eta antzekoen fabrikazioan 60 o..
MP0244 Farmaziako produktuak eta kidekoak egiteko prozesua antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..