Turismoa eta ostalaritza

Turismoa eta ostalaritza

JATETXE-ARLOA

Jatetxe-arloko zuzendaritza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Jatetxe-arloko zuzendaritza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1051_2 Ingeles profesionala jatetxe-arloko zerbitzuetarako 90 o..
MF1064_3 Jatetxe-arloko hornikuntza 90 o..
MF1097_3 Jatetxe-arloko produkzio-unitateak administratzea 150 o.. UF1089 Jatetxe-arloko proiektua kudeatzea 90 o..
UF1090 Jatetxe-arloko zuzendaritza eta giza baliabideak 60 o..
MF1098_3 Jatetxe-arloko zerbitzu-prozesuak diseinatzea 60 o..
MF1099_3 Jatetxe-arloko establezimenduetako ekonomia- eta finantza-prozesuak 150 o.. UF1091 Jatetxe-arloko kontabilitate- eta finantza-kontuak 60 o..
UF1092 Jatetxe-arloko kudeaketa eta kontrola 90 o..
MF1100_3 Jatetxe-arloko kalitatea, segurtasuna eta ingurumen-babesa 60 o..
MF1101_3 Jatetxe-arloko eskaintzak diseinatzea eta merkaturatzea 90 o..
MF1102_3 Cateringeko logistika 60 o..
MP0226 Jatetxeetako zuzendaritzari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..