Eraikuntza eta obra zibila

Eraikuntza eta obra zibila

OBREN PROIEKTUA ETA JARRAIPENA

Obra zibilen egikaritzearen kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Obra zibilen egikaritzearen kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1360_2 Laneko arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60 o..
MF2140_3 Eraikuntzarako zuinketa-lanak antolatzea eta gauzatzea 100 o.. UF2586 Eraikuntza-proiektuen dokumentazio grafikoaren interpretazioa 50 o..
UF2587 Obrako topografia-lanen zuinketa eta antolaketa 50 o..
MF2141_3 Enkofratuak, armadura pasiboak eta hormigoia obran jartzea 70 o..
MF2142_3 Zimendatze- eta egitura-lanak obra zibilean 70 o..
MF2143_3 Lur-mugimendua obra zibilean 60 o..
MF2144_3 Obra zibileko zerbitzuen hoditeria eta kanalizazioa 30 o..
MF2145_3 Zoruak eta elementu osagarriak obra zibilean 70 o..
MF2146_3 Baliabideak eta eraikuntzako obra-lekuak antolatzea 70 o..
MP0542 Obra-zibilak gauzatzea kontrolatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..