Eraikuntza eta obra zibila

Eraikuntza eta obra zibila

OBREN PROIEKTUA ETA JARRAIPENA

Eraikuntza-obren egikaritzearen kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Eraikuntza-obren egikaritzearen kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1360_2 Laneko arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60 o..
MF2140_3 Eraikuntzarako zuinketa-lanak antolatzea eta gauzatzea 100 o.. UF2586 Eraikuntza-proiektuen dokumentazio grafikoaren interpretazioa 50 o..
UF2587 Obrako topografia-lanen zuinketa eta antolaketa 50 o..
MF2141_3 Enkofratuak, armadura pasiboak eta hormigoia obran jartzea 70 o..
MF2146_3 Baliabideak eta eraikuntzako obra-lekuak antolatzea 70 o..
MF2147_3 Lurzoruaren egokitze-, zimendatze eta egituratze-lanak eraikuntzan 80 o..
MF2148_3 Eraikuntzako inguratzaileko obrak 90 o..
MF2149_3 Eraikuntzen zatiketa- eta akabera-lanak eta instalazioak 90 o..
MF2150_3 Eraikinak zaharberritzeko berariazko obrak 70 o..
MP0541 Eraikuntza-lanak gauzatzea kontrolatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..