Energia eta ura

Energia eta ura

URA

Uraren erabilera eraginkorra kudeatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Uraren erabilera eraginkorra kudeatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1196_3 Eraikinetako ur-erabileraren eraginkortasuna 100 o.. UF0572 Eraikinetan ura hornitzeko eta saneamenduko instalazio eraginkorrak 60 o..
UF0573 Eraikinetan ura hornitzeko eta saneamenduko instalazioak mantentzeko lan eraginkorrak 40 o..
MF2204_3 Ur-sareen eta instalazioen diagnostikoa eta hobetzeko proposamenak egitea 100 o.. UF2781 Ur-sareen eta -instalazioen egoeraren analisia 60 o..
UF2782 Ur-kalitatearen azterketa eta kontrola 40 o..
MF2205_3 Ur-sareen eta instalazioen diagnostikoa eta energia-optimizaziorako proposamenak egitea 120 o.. UF2783 Eraginkortasun energetikoa ur-sareetan eta -instalazioetan 60 o..
UF2784 Energia berriztagarrien instalazio txikiak ezartzea ur-instalazioetan 60 o..
MF2206_3 Eskala txikiko ur-instalazioen proiektuak garatzea 180 o.. UF2785 Ura hartzeko, edangarri bihurtzeko eta banatzeko eskala txikiko instalazioen proiektuak 60 o..
UF2786 Ura saneatzeko eta arazteko eskala txikiko instalazioen proiektuak 60 o..
UF2787 Eskala txikiko ur-instalazioen eskemak eta planoak egitea 30 o..
UF2788 Eskala txikiko ur-instalazioen txostenak, memoriak eta aurrekontuak egitea 30 o..
MF2207_3 Eskala txikiko ur-instalazioen muntaketa eta mantentze-lanak antolatzea eta gainbegiratzea 120 o.. UF2789 Eskala txikiko ur-instalazioen muntaketa, zerbitzu-jartzea eta mantentze-lanak antolatzea eta kontrolatzea 60 o..
UF2790 Eskala txikiko ur-instalazioen erabiltzaile eta teknikarientzako prestakuntza-plana 30 o..
UF2791 Lan eta ingurumen arloko arriskuen prebentzioa eskala txikiko ur-instalazioetan 30 o..
MF2208_3 Uraren erabilera eraginkorra sustatzea 60 o..
MP0575 Uraren erabilera eraginkorra kudeatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..