Arte grafikoak

Arte grafikoak

AURREINPRIMAKETA

Inprimaketa-formaren ezarpena eta lorpena

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Inprimaketa-formaren ezarpena eta lorpena
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0200_2 Prozesuak Arte Grafikoetan 100 o.. UF0241 Faseak eta prozesuak Arte Grafikoetan 40 o..
UF0242 Kalitatea prozesu grafikoetan 30 o..
UF0509 Laneko arriskuen eta ingurumenekoen prebentzioa industria grafikoan 30 o..
MF0920_2 Lan grafikoen ezarpena eta filmaketa 70 o..
MF0921_2 Sistema digital zuzenen bidez inprimatze-formak eskuratzea 70 o..
MF0922_2 Offseterako, flexografiarako, serigrafiarako eta tanpografiarako inprimaketa-formak lortzea metodo konbentzionalaren bidez 80 o..
MF0923_2 Sakongrabaturako inprimaketa-forma lortzea 50 o..
MP0311 Inprimaketa-euskarria jartzeari eta lortzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..