Nekazaritza

Nekazaritza

BASOZAINTZA

Ehiza- eta arrain-habitata zaintzea eta hobetzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Ehiza- eta arrain-habitata zaintzea eta hobetzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1121_2 Baso-traktoreen maneiua eta mantentze-lanak 110 o.. UF0273 Baso-traktoreen funtzionamendua eta mantentze-lanak 60 o..
UF0274 Baso-traktoreen maneiua 50 o..
MF1472_2 Habitat naturaleko animalia- eta landare-espezieen inbentarioa 90 o..
MF1473_2 Espezie urtar kontinentalen birpopulaketa eta haien habitata zaintzea eta hobetzea 110 o.. UF2275 Espezie urtar kontinentalak birpopulatzea, arrantzatzea eta kontrolatzea 50 o..
UF2276 Ibilgua eta ur-bazterra kontserbatzea eta hobetzea 60 o..
MF1474_2 Espezie zinegetikoen habitata zaintzea eta hobetzea 90 o..
MF1475_2 Espezie zinegetikoen birpopulaketa 90 o..
MP0471 Ehiza- eta arrain-espazioa mantentzeko eta hobetzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..